des-cobrir
les rondes
19 - 21 Octubre 2018
Barcelona

19 - 21 Octubre 2018

PROGRAMA

Dia 1
19 oct. 2018
Dia 2
20 oct. 2018
Dia 3
21 oct. 2018

TROBADA 0

KICK OFF HACKATÓ


Esdeveniment Obert al Públic
11:30 - 12:00

TRAJECTE 1-2

13:30 - 14:00

TRAJECTE 2-3

14:30 - 15:00

TRAJECTE 3-4

15:30-18:30

TRAJECTE 4-5

18:30 - 20:00

TRAJECTE 5-6

11:30 - 12:30

TRAJECTE 8-9

13:30 - 15:30

TRAJECTE 9-10

17:15 - 18:00

TRAJECTE 10-11

TROBADA 11

CLOENDA


PERQUÈ LES RONDES?

Amb “Des-cobrir les Rondes”, Barcelona s’afegeix a la reflexió sobre el futur dels anells viaris que altres ciutats com París o Amsterdam ja estan desenvolupant. Repensar aquestes infraestructures passa per reflexionar sobre el seu problema de congestió, el seu impacte ambiental, la seva capacitat efímera de dissuadir el tràfic de l’àrea central i la seva concepció exclusivament destinada el vehicle privat.

El “carrer major” de la metròpolis

Per altra banda, tot i que les Rondes es van construir amb una vocació de formalitzar els marges, en els últims anys els seus entorns s’han transformat i consolidat. Aquest fet ha provocat que, en certs punts, la infraestructura actuï com a veritable barrera urbana. Avui, les Rondes alberguen alguns dels principals projectes de l’agenda metropolitana actual i, en aquest sentit, cal entendre la infraestructura com a espai vertebrador de l’actual ciutat metropolitana.

El canvi de paradigma en la mobilitat

Actualment estem afrontant canvis estructurals profunds en temes de mobilitat: compromisos internacionals de reducció d’emissions, l’emergència del vehicle elèctric i autònom, l’augment de distribució de mercaderies urbanes, l’increment de l’ús de la bicicleta i altres vehicles de mobilitat personal, etc. Cal reflexionar sobre les Rondes en aquest nou context i projectar escenaris de futur possibles tenint en compte els afectes que aquests canvis poden ocasionar sobre la ciutat i les seves infraestructures.

CTPA

La Confederació de tallers de projectes d’arquitectura (CTPA) està formada per a professors i alumnes de tallers de projectes d’escoles d’Arquitectura locals i internacionals i té com a objectiu organitzar trobades i activitats on compartir i posar en comú les investigacions, plantejar preguntes i inclús resoldre reptes pràctics de forma col·lectiva.

Anualment, la CTPA treballa sobre un tema d’interès general amb l’objectiu d’apropar l’arquitectura a la ciutadania. Després de les darreres edicions, ‘Piso Piloto’ el 2015 i ‘la Superilla’ el 2016, enguany el tema escollit és ‘les Rondes’.

PARTICIPANTS

Xarxes Socials