POLÍTICA DE PRIVACITAT

 POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Informació

Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A., en endavant BR, és el Responsable del tractament de les dades personals dels usuaris i informa que aquestes dades seran tractades conforme las disposicions normatives vigents en protecció dades personals i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (en endavant, RGPD).

La finalitat del tractament és:

 • Gestionar les comunicacions i la participació dels usuaris en les activitats i publicacions de DES-COBRIR LES RONDES.
 • Realitzar anàlisis i estudis relacionats amb les rondes de Barcelona, que duran a terme els organitzadors i els participants de l’esdeveniment, en base a decisions individuals automatitzades i elaboració de perfils sobre els recorreguts realitzats pels participants durant l’esdeveniment.
 • Tramitar sol·licituds o peticions que puguin fer els usuaris a través de qualsevol de les formes de contacte que la web posa a la seva disposició.

 

Base legitimació

La base de legitimació serà el consentiment dels usuaris, el qual faciliten al realitzar la inscripció de participació i accepten expressament les condicions d’ús i privacitat, quan es descarreguen l’aplicació mòbil corresponent i en el moment de tramitar sol·licituds o peticions.

Els usuaris només poden facilitar dades pròpies, en cap cas han de transmetre dades personals de tercers. Si l’usuari facilita dades de tercers, haurà de comptar amb l’autorització corresponent i s’obliga a informar a dits interessats de la política de privacitat i de les condicions d’ús de la web. L’usuari respondrà davant BR o de tercers, de qualsevol dany o perjudici que es pugui causar com a conseqüència de l’incompliment dels aspectes anteriorment citats.

El subministrament de dades no està permesa a menors de 18 anys.

 

Destinataris de les dades

Les seves dades poden ser comunicades a les entitats que participen en l’esdeveniment juntament amb BR, així com als seus accionistes, i a aquells clients i proveïdors que siguin necessaris per a l’execució de la finalitat indicada. Així com a aquelles entitats o autoritats que determini la llei.

No es faran transferències internacionals de la dades obtingudes.

Entitats Participants: Confederació de Tallers de Projectes d’Arquitectura, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, La Salle Universitat Ramon Llull, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, Universitat Internacional de Catalunya, Institute for Advanced Arquitecture of Catalonia, Laboratori d’Urbanisme de Barcelona, Biennal de pensament Ciutat Oberta, Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, LACOL Arquitectura Cooperativa.

 

Exercici de drets

Els usuaris poden revocar el seu consentiment als tractaments que es fonamentin en aquesta base de legitimació en qualsevol moment o oposar-se al tractament, així com exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament. També tenen dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades i, especialment, a formar part de l’elaboració de perfils. Per a això, els usuaris tan sols han d’enviar una petició signada, adjuntant fotocòpia d’un document oficial que acrediti la seva identitat a BR o a través de la direcció dades.personals@bcnregional.com. Addicionalment, sempre tenen dret a reclamar davant una autoritat de control.

 

Criteri conservació de les dades

BR conservarà les dades mentre vostè no revoqui el seu consentiment o sol·liciti la supressió de les seves dades i quan no siguin necessàries se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la seudononimització de les dades o la seva destrucció total.

 

Mesures de seguretat

BR, com a Responsable del tractament, compleix amb totes les disposicions normatives i el RGPD per al tractament de dades personals de la seva responsabilitat, tractant-les de manera lícita, lleial i transparent  en relació amb els interessats, i adequada, pertinent i limitadament en relació a les finalitats per a les quals són tractades.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD amb el propòsit de protegir els drets i les llibertat dels usuaris, i que els ha informat de forma adequada com els poden exercir.

La web utilitza un servidor segur (SSL) que estableix una connexió xifrada de la informació, que assegura que només és llegible pel dispositiu de l’usuari i el servidor. Aquest aspecte es pot comprovar mitjançant la direcció URL que comença per “https:” i perquè a l’esquerra de la barra superior del navegador hi ha un cadenat tancat.

 

Marc Normatiu

 • Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (vigent fins l’aprovació de la nova Llei orgànica de protecció de dades).
 • Les directrius del Grup de Treball de l’Article 29.
 • Normativa e instruccions de les autoritats de control (AEPD i APDCAT).

  

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), Barcelona Regional informa que l’accés, navegació i la utilització, per part dels usuaris, del lloc web https://www.descobrirlesrondes.cat/ (en endavant, web) implica que accepten de forma expressa i manifesta les condicions generals d’ús i que han llegit, entès i compres el que s’exposa i que assumeixen totes les obligacions aquí establertes.

El titular de la web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització del seu contingut i serveis, de les presents condicions generals i de la resta d’elements que integren el disseny i la configuració de la web.

 

Titular de la web

Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A. (en endavant, BR)

Direcció: Carrer 60, 25-27  Edifici Z 2a planta Sector A Zona Franca 08040 Barcelona

Contacte: suport@descobrirlesrondes.cat o 932 237 400

N.I.F.: A60453271

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona el 19 d’abril de 1994, al foli 194 del tom 26.904, fulla B-110.195 Inscripció 1a

 

Accés a la web

L’accés és gratuït tret del cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’usuari.

Amb caràcter general, per accedir als contingut de la web no serà necessari el registre de l’usuari. No obstant, la utilització de determinat serveis i continguts podrà estar condicionada al registre previ de l’usuari. En aquest cas, les dades introduïdes per l’usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces. En qualsevol moment podran ser revocats i tindran accés a la informació referents a l’aportació de les seves dades.

Els servidors de la web podrà detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom del domini emprat per l’usuari. Aquesta informació queda registrada dins l’activitat del servidor que permet el processament de dades posterior amb la finalitat d’obtenir mesurament estadístics. Aquests mesurament ens ajuden a conèixer el número d’impressions de pàgines, de visites, el seu ordre i el punt d’accés.

 

Contingut de la web

La informació que es difon per mitjà d’aquesta web és la vigent en el moment de la seva publicació i s’actualitzarà amb la màxima celeritat possible. BR persegueix que la informació que es difon compleixi amb els requisits d’accessibilitat, responsabilitat i qualitat previstos per la legislació vigent.

BR vetlla per evitar errors en els continguts que es publiquen i es reserva el dret de realitzar canvis sense avís previ, amb la finalitat d’actualitzar, corregir, modificar, incloure o eliminar contingut de la web. En cas d’existir qualsevol discrepància entre la informació facilitada a través d’aquesta web i els documents que constitueixen l’origen de la mateixa, prevaldrà allò que s’indica en aquests últims, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. BR no garanteix que el material contingut en aquesta web s’ajusti a qualsevol ús especial.

Per exercir els drets d’accés a la informació pública es pot tramitar la sol·licitud corresponent a través de la direcció de correu br@bcnregional.com, així com a través de qualsevol altre mitjà d’acord amb la legislació vigent.

BR assumeix, d’acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts d’aquesta web que siguin d’elaboració pròpia i que estan protegits pels drets d’autor.

Respecte el contingut d’elaboració pròpia i que estan protegits pels drets d’autor, BR permet la seva utilització per a ús acadèmic, per part dels participants de DES-COBRIR LES RONDES, emperò no respon del mal ús que d’ell en puguin fer-ne. Tampoc no es fa responsable dels errors o de les interrupcions que puguin dificultar l’accés al web ni del mal funcionament d’aquest.

Queda prohibida qualsevol modificació, còpia, lloguer, préstec, transmissió i difusió no autoritzada. El material d’aquest web no pot ser venut ni distribuït d’altra manera amb ànim de guany.

 

Contingut de tercers

La web inclou dispositius tècnics d’enllaç a contingut de tercers, en aquest cas, BR no se’n fa responsable del contingut, exactitud o objectius ni d’eventuals canvis a las webs amb les que s’estableix l’enllaç. L’actualització de la informació facilitada per tercers és responsabilitat de la persona o entitat proveïdora, i per accedir a ella s’hauran d’acceptar les seves polítiques d’ús, de privacitat i de cookies.

BR reconeix a favor dels titulars del contingut el drets de propietat intel·lectual e industrial, el seu recull en la web no implica l’existència de drets o responsabilitat sobre els mateixos. Donat que BR no controla el contingut de tercers, es compromet a retirar de forma immediata qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació actualment vigent, informant a les autoritats competents  del contingut que vulneri l’ordenament jurídic, detectat de mutu propi o com a conseqüència de la notificació realitzada per part de qualsevol usuari.

 

Ús de cookies

Les cookies són petits fitxers enviats al navegador que utilitza el seu equip, que serveixen per intentar reconèixer a l’usuari, per tal d’emmagatzemar, recuperar i/o actualitzar dades que ens permeten facilitar l’ús i navegació a través de la pàgina web, garantir l’accés a determinades funcionalitats i addicionalment, ens ajuden a millorar la qualitat de la pàgina d’acord amb els hàbits i estils de navegació de cada usuari.

Sempre que es pugui relacionar a un determinat equip i un navegador amb un usuari es pot veure afectada la seva privacitat i, per això, l’informem que pot desactivar les cookies mitjançant la configuració del seu navegador.

Per més informació podeu consultar la Guia sobre l’ús de les cookies publicada per l’AEPD.

L’usuari que no desitgi rebre o mantenir cookies al seu equip o vulgui ser informat de la seva fixació per configurar les seves preferències, ho pot fer des del seu navegador. En cas de desactivar les cookies, algunes funcionalitats de la web podrien no respondre correctament.

Pot trobar la informació sobre com desinstal·lar les cookies, en funció del navegador que utilitzi, en les adreces següents:

Google Crome

Microsoft Explorer

Firefox

Safari

Els usuaris podran accedir a la web amb una navegació privada (mode incògnit), en funció de cada navegador, que permet que les cookies s’esborrin sempre desprès de cada visita.

Tipologia de cookies utilitzades

Amb l’objectiu de garantir la seva privacitat i perquè vostè tingui plena capacitat de decisió en relació a l’ús de les mateixes, l’informem que en aquesta web utilitzem els següents tipus de cookies:

 • Cookies necessàries (tècniques i funcionals), són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen. Per exemple, identificar la sessió, balanceig de càrrega per a una sessió, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so.

 

Tipus cookies Nom cookies  Finalitat Termini tractament
Sessió cookie_notice_accepted Emmagatzemar el consentiment de cookies 1 mes
Sessió google recapcha Determinar si l’usuari és un robot 2 anys

 

 • Cookies de personalització: són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en el seu terminal o que el mateix usuari defineix. Per exemple, l’idioma, quantitat d’elements per pàgina, filtres o criteris d’ordenació o opcions de menú visitades.
Tipus cookies Nom cookies  Finalitat Termini tractament
Sessió pll_language Emmagatzemar l’idioma del web Permanent

 

 • Cookies de Google Analytics, per mesurar el comportament de l’usuari en la web., recopila dades estadístiques de la seva activitat, que és prestat per Google INC, entitat situada a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain Viwe (Califòrnia) CA 94043, Estats Units i englobada en la llista Safe Harbor del Govern dels Estats Units. Per més informació de les cookies de Google consulti el següent enllaç.
Tipus cookies Nom cookies  Finalitat Termini tractament
Sessio _ga S’utilitza per diferenciar entre usuaris i sessions. La cookie s’actualitza cada vegada que envia les dades a Google Analytics. 2 anys
Sessio _gat S’utilitza per diferenciar entre els diferents objectes de seguiment creats durant la sessió. La cookie s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics. 2 anys

El registre de les cookies estarà subjecte a l’acceptació per part de l’usuari, menys respecte a les cookies necessàries pel funcionament de la web (Reial Decret-Llei 13/2012, Llei 34/2002), aquesta acceptació pot ser revocada en qualsevol moment configurant les opcions de privacitat i contingut disponibles en els navegadors dels diferents dispositius.

 

Actualitzacions i canvis a la política de cookies

La web pot modificar aquesta Política de Cookies sense previ avís, en funció de les exigències tècniques o normatives, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s’aconsella els usuaris que la visitin periòdicament.

  

Exclusió responsabilitat

BR no es fa responsable:

 • De controlar l’absència de virus o altres elements maliciosos o perjudicials en la web o en el servidor i que puguin infectar el seu ordinador o d’altre propietat seva atès a l’ús de, o accés a, o tele càrrega de qualsevol material d’aquesta web. És possible que algunes jurisdiccions no permetin certes limitacions de garanties i danys, fet pel qual algunes de les exclusions abans esmentades poden no ser d’aplicació en la seva totalitat en el seu cas.
 • Dels danys produïts en el software i equips informàtics dels usuaris per tercers durant la utilització del contingut de la web.
 • Dels danys o perjudicis de qualsevol mena produïts en l’usuari deguts a errades o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions, que impliquin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web.
 • Del funcionament inadequat de la web durant les tasques de manteniment, de resolució d’incidències o de manca de capacitat en moments puntuals.
 • Del contingut, exactitud o objectiu d’altres webs; els enllaços són subministrats per BR de bona fe però no pot assegurar el seu correcte funcionament o que no canviïn.

 

Llei aplicable

La relació entre BR i els usuaris es regirà per la legislació espanyola. Per la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia o conflicte derivat de la interpretació i aplicació de les condicions generals i la política de privacitat, els usuaris amb l’acceptació de les condicions generals convenen sotmetre’s als Tribunals i Jutjats competents de la ciutat de Barcelona, renunciant expressament a qualsevol altre fur.