TROBADA 4

20 oct. 2018
15:00 - 17:15

TROBADA 4

Adreça: Inici del camí Joan del Ros. Hospitalet de Llobregat

 

15:00 a 16:10h

ARRIBADA I DINAR

INCLOU ENTREPÀ I BEGUDA

 

16:10 a 17:20h

1 LLOC// 3 CONFLUÈNCIES// 3 CONFERÈNCIES

CIUTATS I RONDES //

MARIA RUBERT DE VENTÓS Catedràtica d’Urbanisme de l’ETSAB

CAP A UNA CARTA ALIMENTÀRIA METROPOLITANA //

ORIOL ESTELA  Coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

“PEL PONT DE LA FEIXA LLARGA S’ARRIBA A…”//

 MARC GARCIA  Director de l’Oficina estratègica del Pla del delta del Llobregat, Gerència Municipal, Ajuntament de Barcelona

 

17:20 a 17:30h

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDESSA DE L’HOSPITALET, NÚRIA MARÍN

 

17:30h

SORTIDA AMB BICI CAP A BARCELONA REGIONAL

Qui no es desplaci en bici haurà d'agafar transport públic fins a la trobada 6 - Port Olimpic